zzp-er en conflict: de mediationclausule als oplossing!

Als zzp’er ben je eigen baas en daar horen onvermijdelijk conflicten bij, als onderdeel van het ondernemersrisico en neem je op de koop toe. Je kunt bijvoorbeeld in conflict raken met een opdrachtgever over verkeerde verwachtingen en afspraken. Men betaalt niet of te weinig of te laat, etc. Of jij wordt zelf aangesproken in de zakelijke relatie door een opdrachtgever of een klant en wordt gedreigd met een procedure.

Je kiest vaak eieren voor je geld als zzp-er in een conflict als je afhankelijk bent van de zakelijke relatie en/of geen financiele middelen en tijd hebt voor juridische procedures.

De ervaring leert dat er in Nederland steeds minder juridische procedures worden gevoerd in zakelijke geschillen, vaak ziet men op tegen de (te) hoge juridische kosten of men wil de zakelijke relatie waar je afhankelijk van bent, niet verliezen.

Het opnemen van de mediationclausule (in de algemene voorwaarden  in een van te voren verzonden email of een opdrachtbevestiging) is een oplossing!

Je spreekt dan af met jouw (toekomstige) relaties om sluimerende kwesties of conflicten eerst samen te bespreken onder begeleiding van een mediator en pas als dat niet lukt,  juridische stappen te mogen zetten en niet eerder. Een Zzp- er is vaak in een afhankelijke positie en zal daarom niet snel kiezen om een juridische procedure te starten tegen een opdrachtgever als er problemen zijn.

Daarom beter een stap voor!
Veel makkelijk is het om te kiezen (samen) voor mediation vooraf  er problemen of strubbelingen zijn.

Daar kies je voor als:
Jij de relatie belangrijk vindt, een redelijke oplossing wenst (win-win) voor het geval als er iets mis gaat en geen hoge kosten en lange doorlooptijden wenst.
Door een mediationclausule op te nemen verplichten partijen EERST in een mediation samen een oplossing te onderzoeken onder begeleiding van een deskundige mediator. De kans bestaat dat jouw opdrachtgever dat niet wil of het nut er niet van inziet. Dat is met enige uitleg echter wel duidelijk te maken, want ook voor hem/haar gelden dezelfde argumenten -win-win situatie-om via de weg van mediation  mogelijke (sluimerende) onenigheden te takkelen, als je er samen niet uit komt. Je kunt dan via mediation en bemiddeling laagdrempelig in gesprek om als zpp-er een conflict in de kiem te smoren.

Soms vertrouwt men elkaar niet meer om er nog op een goede manier uit te komen of is in de zakelijke relatie de balans ver te zoeken. Hulp bij een zakelijk conflict is dan gewenst. In een mediation wordt altijd eerst gekeken naar het herstellen van het vertrouwen in de relatie en wat daar voor nodig is, soms weten partijen dat niet eens van elkaar. Een van de belangrijkste eisen in een mediation is dat alles wat tijdens de mediationgesprekken op tafel komt, onder de geheimhoudingsplicht valt en nooit gebruikt zal worden in juridische procedures. Dat maakt dat mensen samen op een vertrouwelijke manier met elkaar vrij kunnen praten over creatieve oplossingen en er dan meestal ook samen uit komen.

Het slagingspercentage van zakelijke mediation is 75%.

In andere Europese landen is het in het zakelijk verkeer veel gebruikelijker om al in een vroeg stadium met elkaar om de tafel te gaan in plaats van afwachten om als te laat is: ‘’See you in court’’ of  een vervelende kwestie maar te laten voort sudderen en de relatie vanzelf als een nachtkaars uitdooft. Overigens vallen de kosten van mediation in de praktijk erg mee. Meestal zijn er geen derden bij de mediation aanwezig. Soms kan het goed zijn om iemand, een vertrouwenspersoon of adviseur bij de mediation te betrekken. Alle afspraken in een mediation maak je samen onder leiding van een neutrale mediator, die toeziet dat alle belangen en zorgen op tafel komen.

Mediation kan alleen maar vrijwillig zijn, anders is het gedoemd te mislukken.

Door naar deze mediationclausule expliciet en vooraf te kunnen verwijzen, verplicht iemand wel om mediation actief te proberen en geeft daarmee commitment  af voor de relatie! ook als er nog geen problemen zijn en misschien ook nooit zullen komen!

MfN-model Mediationclausule opnemen in email/ contracten of algemene voorwaarden:
Document: Mediation clausule voor bedrijven

Voordelen van zakelijke mediation als zzp-er bij een (sluimerend) conflict:

  • De relatie blijft behouden;
  • Een win-win oplossing in eigen hand houden;
  • Je wilt een snelle en praktische oplossing, knopen doorhakken waar beide partijen een goed gevoel aan overhouden zonder kostbare en tijdrovende procedures;
  • Geen imagoschade;
  • Veilig met elkaar willen praten via de vertrouwelijkheid van de mediation;
  • Onder begeleiding van een neutrale en onpartijdige en deskundige mediator: want dan komen alle belangen en zorgen op tafel en een oplossing die voor beide partijen goed is, in redelijkheid verloopt en  juridisch klopt.