Juridische procedures leiden vaak tot onnodige escalatie van de zaak en bieden geen fundering om op een creatieve manier naar oplossingen te zoeken. Bovendien duren juridische procedures vaak lang en zijn ze kostbaar.

Arbeidsmediation, wat kan ik verwachten?

Praten over oplossingen met elkaar op een veilige manier zonder dat dit meteen consequenties heeft voor iedereen.

 

Hoe werkt arbeidsmediation?

Bij mediation werk je – onder leiding van een onafhankelijke derde, de MfN-registermediator – zelf aan een oplossing, waarbij de vertrouwelijkheid gewaarborgd blijft. De mediator leidt de gesprekken, bewaakt in overleg met beide partijen de agenda en houdt de voortgang in de gaten.

Wanneer wordt arbeidsmediation ingezet?

  • Als jullie snel inzichtelijk willen hebben waar de belangen en zorgen liggen.
  • Jullie een eindresultaat wensen, dat goed en veilig is voor beide partijen.
  • Vrijuit met elkaar willen praten, zonder dat dat meteen juridische gevolgen heeft in een veilige omgeving.

Arbeidsmediation, wat kan ik verwachten en wanneer?

  • Inzetbaar bij herstel van de relatie door het voeren van een goed gesprek onder leiding van een professional.
  • Heldere afspraken in re-integratie op een manier waar beiden achter kunnen staan.
  • Als een van beiden of beiden afscheid wil nemen van de arbeidsrelatie, binnen de mediation op een manier en een resultaat die voor beide partijen goed is onder leiding van een onafhankelijke derde: exitmediation.
  • Op een goede manier begeleiding naar een andere functie of ander werk als je dat veilig wilt bespreken (2e spoor of outplacement).

Een mediator is neutraal en onpartijdig.
Mediation is vrijblijvend. Tot het moment van ondertekenen van een vaststellingsovereenkomst: dan pas heeft het pas verbindende werking.

In mediation is alles vertrouwelijk en dat houdt ook in dat er geen dossieropbouw of juridische procedures zijn tijdens de mediation.

EN OOK NIET NA AFLOOP

Alles is en blijft veilig binnen de mediation. Dat is een keiharde voorwaarde voor de deelnemers en hun adviseurs.

Arbeidsmediation is een vrijwillige keuze. Een oplossing kan al worden bereikt na één of twee gesprekken.

Voor meer informatie en inzicht in de procedure, planning en kosten kunt u contact opnemen met  ons.