Grensoverschrijdend ongewenst gedrag is beter te voorkomen en kan bijvoorbeeld door het hebben van een (externe) vertrouwenspersoon worden aangepakt. Dat is Iemand die neutraal is en een luisterend oor biedt en daarmee veilige, vertrouwelijke en laagdrempelige hulp. Ondersteuning weet te geven, als er vragen zijn over hoe om te gaan met grensoverschrijdend gedrag van welke vorm dan ook op de werkvloer.

Bij grote organisaties is het hebben van een gecertificeerd vertrouwenspersoon inmiddels wel verplicht en ingeburgerd, maar wordt ook niet altijd op een juiste manier ingevuld, of de eigen rol niet helder of goed gestructureerd in de organisatie of die persoon beschikt niet over de juiste competenties en ervaring om die rol goed op zich te nemen.

Daar moet snel verandering in komen, als het aan de regering ligt en straks voor elk bedrijf het hebben van een vertrouwenspersoon wettelijk verplicht wordt, die ook aan de verplichte eisen voldoet die daarvoor noodzakelijk zijn.

Bronsassociate heeft een aantal zeer deskundige ervaren en gecertificeerde vertrouwenspersonen onder haar associates.

Wie als vertrouwenspersoon niet over de juiste kennis en vaardigheden beschikt, kan iemand die al beschadigd is door grensoverschrijdend gedrag, nog meer schade toebrengen door een verkeerde reactie, een verkeerd advies of door buiten de rol te treden, als je niet weet welke (juridische) consequenties dat heeft of welke impact op de persoon zelf.

Vertrouwenspersonen moeten er niet voor hoeven vrezen dat hun arbeidspositie onder druk komt te staan door de stappen die zij zetten als hun rol niet zuiver is in de organisatie, daarom is het zo belangrijk om te weten, wanneer je neutraal en zelfstandig bent en wanneer niet. Het moet voorkomen worden dat sprake is van dubbele petten, omdat iemand bijvoorbeeld zowel HR-adviseur of manager van een manager, als vertrouwenspersoon is. Hierbij kunnen organisatiebelangen botsen met de belangen van de melder. In de ogen van melders kan het de drempel verhogen om naar iemand toe te gaan met een vervelende kwestie en dat dan dus niet doen. Het is daarom in het belang van het bedrijf en de persoon waar het omgaat samen, om o snel mogelijk met iemand te kunnen praten op een veilige manier, voordat alles escaleert en uit de hand loopt.

Grensoverschrijdend gedrag kan over van alles gaan en is hoe iemand dat zelf ervaart. Een luisterend deskundig oor helpt met het oplossen of voorkomen van escalerende problemen.

Wat doet een vertrouwenspersoon?

Allereerst neemt een vertrouwenspersoon tijd voor iemand, luistert en denkt mee voor een goede oplossing. Daarnaast kan hij/zij een verslag uit brengen over de sociale veiligheid binnen de organisatie,  mee overleggen, binnen de organisatie met bijvoorbeeld bestuurders en de ondernemingsraad, zonder daarbij de geheimhouding en de vertrouwelijkheid te schaden van de betrokken persoon om structureel tendensen te signaleren en beleid verder vorm te helpen geven.

Eigenlijk is een vertrouwenspersonen een onderdeel van een pakket aan activiteiten die in alle organisaties moeten plaatsvinden om veiligheid te benadrukken voor werknemers en als visitekaartje voor toekomstige werknemers. Vanuit wederzijdse betrokkenheid een duurzame relatie benadrukken is een goede situatie voor iedereen.

Onze associates Peter Clark (link profiel), Wanda Schaufele (link profiel) en Carole Arnold Bik(link profiel), zijn allen betrouwbare, deskundige en zeer ervaren vertrouwenspersonen, LVV gecertifieerd

Contact

Bezoekadres
Oorsprongpark 7, Utrecht
Catharijnesingel 56 (HC), Utrecht
e.a. locaties in Nederland i.s.m. Het Coachhuis

Telefoon
06 – 29 60 89 27

Email

caroline@bronsassociates.nl