AVG Proof 2023

Duurzame relaties onderhouden en opbouwen, heeft onze constante aandacht in onze dienstverlening. Wij hechten aan een betrouwbare en efficiënte langdurige relatie met onze cliënten. Data compliance (AVG) is inmiddels een belangrijk element in grote en kleine organisaties en bedrijven. Om dit onderwerp (AVG) zelf op te pakken en invulling aan te geven is niet alleen verplicht AVG proof, maar geeft ook mogelijkheden om te professionaliseren en een imago te vestigen als goed werkgever en een betrouwbare relatie.

Wij als professionals willen dat proces ondersteunen in al onze dienstverlening en daarbij vooral overlaten aan onze opdrachtgevers zelf in een duurzaam dienstverband.

Privacy compliance verdient continu aandacht om enerzijds het belang van bedrijfsvoering en efficiëntie te regelen en anderzijds het belang van privacy voor betrokken personen weten te waarborgen. Maar dat niet alleen, want data inbreuk en datalekken kan ook leiden tot maatschappelijke schade en daarmee flinke imago en financiële schade met zich mee brengen. Daarvan zijn inmiddels voldoende voorbeelden bekend.

Data Compliance is daarom meer dan alleen willen voldoen aan de letter van regelgeving of af te doen als overbodige luxe. Vanuit het oogpunt van onderhouden van duurzame relaties, het voldoen aan de open normen- eisen van de AVG, draagt dit bij aan het vertrouwen van mensen in en buiten de organisatie en vanuit efficiëntie betekent zorgvuldig omgaan met data ook het informatiemanagement op orde hebben.

  • Zie daarvoor ook de checklist van de AVG om te weten waar u nu staat met uw privacy beleid en verplichtingen.

Privacy ondersteuning bij Bronsassociates

Als privacy professionals willen wij graag optreden voor maatschappelijke relevante opdrachtgevers en ons sterk maken voor grote of kleine organisaties die duurzame relaties ook belangrijk vinden.

Dat betekent goed en zorgvuldig omgaan met uw data, persoonsgegevens van betrokkenen, intern en externen gewaarborgd. Persoonsgegevens zijn direct en indirecte gegevens die te herleiden zijn naar personen. Dat is al vrij snel het geval en heb je daarmee te maken met de voorwaarden zoals neergelegd in de AVG. Belangrijkste voorwaarde is om bewustwording te vergroten en dus een belangenafweging zelf maken als je met data en persoonsgegevens werkt. Daarmee is voldoen aan de AVG en privacy proof zijn; juist niet: mag niet, dus kan niet – maar juist wel: het mag, mits over nagedacht en bewust van risico’s en geprobeerd goed te regelen/beheersmaatregelen genomen”. En dat aantoonbaar. Dat is AVG compliance. 100% juist bestaat mischien vandaag, maar is morgen weer anders in de weerbarstige praktijk van data en informatiemanagement.

Wij bieden ondersteuning en advies, voor zo ver nodig, zodat de organisatie vooral zelf de regie houdt.

Als professionals bij associates helpen wij u met uw privacy beleid en uitvoering daarvan voor zover nodig en denken met u mee wat nodig is zodat u dat zelf kunt doen en daarmee en te voldoen aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG): zelf in control + compliant.

Bronsassociates maatwerk voor mensen

Naast de adviserende kant van het vakgebied, houden wij ons ook bezig met beleidsvorming en plan van aanpak en AVG activiteiten die nodig zijn. Wij denken mee en weten een brug te slaan tussen beleid en de uitvoering ervan in een maatwerk traject voor uw organisatie en uw intern en externe stakeholders.

Concrete werkzaamheden

  • Documenten opstellen

Bijdragen aan de realisatie van de directiedoelstellingen en risicobeheersing van de dienstverlening (intern en extern) op het gebied van privacybescherming in de vorm van privacy beleid, Privacystatement, een plan van aanpak en/of jaarplan, interne en externe procedures en protocollen.

  • Advies en toezichtfunctie

Signaleren, ontwikkelen, coördineren, implementeren, actueel houden en controleren van het privacy AVG beleid, daar waar nodig. Gevraagd en ongevraagd advies geven en toezicht houden op het privacy beleid en uitvoering als FG of als juridisch adviseur.

  • Operationele werkzaamheden

Opzetten en actueel  verwerkingsregister. Deze inzichtelijk maken in relatie met de bestaande werkprocessen en inzicht in planning van audit en DPIA’s die regelmatig worden uitgevoerd. Beoordeling van de risico’s door middel van begeleiding en uitvoering van (pre) DPIA en uitgebreide Privacy Impact Assessment, rapportage en aanbevelingen.

Verwerkersovereenkomsten actualiseren en afspraken en kosten afstemmen met leveranciers, opdrachtverleners en samenwerkende data partijen. Onderhandelingen begeleiden.

  • Awareness vergroten

Trainingen en voorlichting geven om privacy bewustwording te vergroten. Dat doen wij met behulp van interactieve kleinschalige sessies afgestemd op uw dagelijkse praktijk en van uw samenwerkingspartners.

Wij bieden ondersteuning aan verdere realisatie van privacy doelstellingen op beleidsmatig, adviserend en op analyserend niveau in maatwerktrajecten. Zie onze Bronsassociates prijsstelling 2023.

Contact

Bezoekadres
Oorsprongpark 7, Utrecht
Catharijnesingel 56 (HC), Utrecht
e.a. locaties in Nederland i.s.m. Het Coachhuis

Telefoon
06 – 29 60 89 27

Email

caroline@bronsassociates.nl