Mediation, mediator, conflict, oplossing: wat houdt het in?

Mediation vindt plaats bij een mediator; een onafhankelijke deskundige (mediator) die je helpt om een (juridisch) probleem en/of conflict op te lossen. Een mediator kiest geen partij en geeft niemand gelijk of ongelijk. Een mediator probeert om in vertrouwelijke gesprekken samen met de betrokken partijen tot een werkbare oplossing te komen. Alle partijen moeten zich er in kunnen vinden, zonder dat er een rechter aan te pas komt. En dat scheelt kostbare en langdurige juridische procedures.

Als je onverhoopt in zo’n conflictsituatie terechtkomt en je zelf geen uitweg meer ziet, dan komen wij in beeld. Want hoe je het ook wendt of keert, uiteindelijk moet er een oplossing komen, waarbij je voor nu én in de toekomst goede afspraken met elkaar maakt. Meestal is dat een feitelijk (en juridisch) verhaal, maar bij Bronsassociates hebben we daarnaast oog voor de menselijke maat. Emoties kunnen nu eenmaal hoog oplopen en daarom maken ook die wezenlijk onderdeel uit van een mediation traject. We ronden het traject pas af als alle partijen achter de oplossing staan. Onze mediation kan zowel zakelijk als privé zijn.

Onze werkvelden

  • Arbeidsgeschillen
  • Zakelijke mediation
  • Echtscheidingen
  • Familierecht
  • Erfrecht

MISSIE MEDIATION

Het is onze missie om als mediator te voorkomen dat pijnlijke processen escaleren.  Wij willen onze klanten helpen om een positieve volgende stap te kunnen zetten zowel in de zakelijke als de particuliere markt.

BUSINESS

Wij behartigen de belangen van alle partijen die actief betrokken zijn in het mediationproces met als doel: een oplossing die werkt. Maatwerk voor mensen noemen wij dat. Wij zijn gespecialiseerd in arbeidsmedation, zakelijke mediation, overheidsmediations in groepsverband en Familie mediation in complexe financiële en fiscale scheidingen.

Plan van aanpak mediation

Stap 1: Samen

Ieder succesvol mediationproces begint met praten: wat zijn de problemen en wil je deze samen oplossen?

Inventarisatie informatie, analyse en zorgen en belangen in kaart.

Stap 2: Afspraken

Als je gezamenlijk wilt zoeken naar een oplossing, maken we concrete afspraken en leggen dat vast in een stappenplan met inzicht in werkzaamheden, planning en tijdschema en te maken kosten.

Stap 3: Analyse

We bekijken de implicaties: waar praten we over, waar heeft iedere partij recht op en wat zijn de wensen. Wat als je er niet uitkomt, welke consequenties.

Stap 4: Zorg

Wat zijn de verplichtingen ten opzichte van elkaar na oplossing van het probleem. Van Ouderschapsplannen tot referentiebrieven: we zorgen dat iedereen na het proces met gerust hart de volgende stap kan zetten.

Stap 5: Afronding

Er zijn verschillende formele stappen die gezet moeten worden als de afspraken gemaakt zijn. Als mediator helpen wij ook bij deze stappen, zodat iedereen met een gerust hart verder kan.

WAAROM kiezen voor een mediator bij BRONSassociates

  • Meer dan 5 jaar+ ervaring als mediator
  • Onze betrokken houding, zeer gedegen en actuele kennis en deskundigheid en een aanpak die zich kenmerkt door veel begrip en inzichten in wat mensen drijft, hun zorgen en hun belangen.
  • Een onbevooroordeelde en open houding, maakt dat wij neutrale mediator zijn, (meerpartijdig).
  • De behaalde resultaten: wat anderen over ons zeggen (hier citaten, zie website trustoo).

Wat anderen over ons zeggen: (als mediator)

“Mensen voelen zich snel bij mij op hun gemak”.

“jij kan als mediator goed luisteren en je verplaatsen in mensen”.

“Ik voel me begrepen door jou”.

Ik heb veel geleerd en nieuwe inzichten gekregen uit de mediation. Daardoor zijn we anders met elkaar gaan werken en is onze relatie op de werkvloer door jouw praktische oplossingen sterk verbeterd.

Helaas hebben wij binnen de mediation afscheid van elkaar moeten nemen, door de mediation met begrip door elkaar is het echter wel snel en zakelijk goed afgewikkeld en kan ik weer naar de toekomst kijken.

Contact

Bezoekadres
Oorsprongpark 7, Utrecht
Catharijnesingel 56 (HC), Utrecht
e.a. locaties in Nederland i.s.m. Het Coachhuis

Telefoon
06 – 29 60 89 27

Email

caroline@bronsassociates.nl