Teamcoaching, tijdens en na corona.

Welke veranderingen zijn er  en hoe bespreek je dat met elkaar?

Als mensen met elkaar samenwerken,  zijn er altijd situaties dat mensen informeel met elkaar praten, contact hebben over ditjes en datjes- en ook- over elkaar praten, hun hart luchten of een beetje klagen en roddelen.

Vaak blijft veel onbesproken, ook als je elkaar WEL ziet in directe werksituaties. Nu ook dat minimaal is en alleen tijdens online meetings, blijft nog meer onbesproken.

Wat onbesproken blijft,  kan leiden tot verstoorde relaties, minder plezier, minder motivatie, kwaliteitsverlies of onveiligheid en conflictsituaties.

Welke teamvragen spelen er en hoe kan je daar als leidinggevende op in spelen, zodat iedereen in het team daar baat bij heeft en de teamgeest bewaard blijft?

Wat goed is voor het team, is ook goed voor alle medewerkers en andersom! Iedereen wil graag samen beter worden en elkaars kwaliteiten benutten en waarderen. Sterker nog dat is een voorwaarde van een goede samenwerking om dat zichtbaar te maken en te versterken. Welke veranderingen zijn er welke richting willen wij op en hoe gaan wij daar samen met een gedeelde visie en inzet mee om. dat zijn vragen waar ieder team mee aan de slag blijft.

Een aantal teamvragen is:

 • Communicatie, voldoende effectief voor alle teamleden?
 • Rol en gedragsstijl van de leidinggevende, passend bij het team en de werkzaamheden van het team?
 • Sluimerende conflicten bekend en wordt daar voldoende aandacht aan besteed?
 • Taken en verantwoordelijkheden, zijn deze bij alle teamleden helder en goed afgestemd op elkaar?
 • Gezamenlijke doel en visie, afgestemd op de individuele waarden om daarmee de innerlijke motivatie van iedereen wakker te houden.

Teamcoaching, tijdens en na corona. Hoe?
In een maatwerktraject, afhankelijk van de hulpvraag en de opdracht vanuit het team, organisatie en bedrijf, maken wij een plan voor een team coaching traject.

Wij starten met een kort individueel loopbaanadviestraject voor iedere medeweker in het team en de leidinggevende. Zoals het traject Nederland leert door. Dat bestaat uit een persoonlijk loopbaanontwikkeladvies met behulp van de inzet van een online competentietest en teamvragen die van te voren zijn uitgewerkt. Ook voor 2021 komt daar weer subsidie voor vrij (2e helft van dit jaar).

Aan de hand van al deze loopbaanadviesgesprekken, verkennen wij de huidige situatie en de effecten daarvan op de medewerkers. Daar waar het team voor staat en behoefte aan heeft om spirit te houden. Gewenste aanpassingen en veranderingen van individuele medewerkers samen in relatie met de praktijk van het team en gewenste visie van de organisatie worden inzichtelijk en daarmee beter op elkaar afgestemd.

Groepssessies kunnen in een daarvoor geschikte ruimte (maximaal 6 personen) dan wel via een online sessie, in groepsverband en individueel.

Resultaat van teamcoaching, tijdens en na corona
 • Communicatie onderling en samen weer op gang.
 • Uitspreken in een veilige omgeving van wat er speelt individueel en in groepsverband.
 • Teamleden kunnen op een respectvolle manier feedback aan elkaar geven, door middel van indirect coaching gesprekken met een onafhankelijke derde die vervolgens een teamsessie leidt.
 • Stimuleren van de interactie met elkaar door aandacht voor het onbesproken, drijfveren en motivatie.
 • Bieden van structuur en begeleiden van het teamproces.
 •  Meer werkplezier, door versterken van de onderlinge band!

Wij van Brons & Associates, begeleiden dit proces op een zorgvuldige manier met inzet van online tools en tests, loopbaanadvies en ontwikkeling door middel van individuele vertrouwelijke diepte gesprekken met onze coaches.

Wij ronden dat vervolgens af met een rapportage van aanbevelingen en een teamsessie onder leiding van een supervisor coach, waar in alles samen komt. Naast een grondige analyse is er ook aandacht voor gewenste verbeteringen en aanpassingen die werknemers inbrengen. Wij bespreken dat met elkaar op een veilige manier.

Na afloop van een teamtraining op maat, heeft iedereen de neuzen weer dezelfde kant op. Weer aandacht en erkenning voor de eigen kwaliteiten en ook elkaars kwaliteiten!

Informeer vrijblijvend naar onze mogelijkheden in teamcoaching. Ook zijn er verschillende subsidiemogelijkheden voor een dergelijk teamtraject aangevuld met loopbaan coaching voor de teamleden. In de opdrachtbeschrijving bespreken wij de probleemanalyse, doelen, aanpak, planning en kosten.

Na afloop is er ook aandacht voor evaluatie en persoonlijke terugkoppeling.

Samen aan het stuur!

Waar staat het team voor, wat is de gezamenlijke opdracht  en waar liggen de uitdagingen, welke rol heef ieder daarin?  Belangrijk is om daar op gezette tijden aandacht aan te besteden. Dat betekent dat  teamspelers zelf verantwoordelijk zijn en actief een bijdrage leveren aan het geheel.

Dat kan alleen als zij daarvoor ruimte, voldoende veiligheid en individuele feedback in krijgen. Teamleden willen samen werken, samen beter worden en samen een visie uitdragen.

Samen inspelen op veranderingen die er aan gaan komen in team coaching tijdens en  ook na de corona. Een professionele teamtraining geleidt door iemand van buiten het team helpt daarbij.