Stap 1 De onderzoeksfase, wanneer is mediation wenselijk?

Is er een goede reden voor mediation en staan beiden daar achter? Of wel de ander is overtuigd van het nut van Arbeidsmediation in 5 stappen om samen tot een oplossing te komen.

Een mediator helpt ook in dit stadium om samen tot mediation te komen.

Wanneer wordt een arbeidsmediator in Utrecht, omgeving Utrecht of Amsterdam ingeschakeld?

  • Bij ziekteverzuim gerelateerd aan arbeidskwesties en op advies van een bedrijfsarts.
  • Conflicten tussen werkgevers en werknemers.
  • Conflicten tussen werknemers onderling en een verstoorde werksfeer.
  • Problemen bij reorganisaties en fusies.

Arbeidsmediation in 5 stappen, begint op initiatief van een bedrijfsarts of als een werkgever of werknemer dat voorstelt en de ander daar voor open staat.

Als iemand ziek is en tijdens het gesprek met de bedrijfsarts duidelijk wordt dat de oorzaak (deels) aan de arbeidssituatie op het werk ligt, dat iemand ziek is geworden zal hij in het kader van de wet op de poortwachter adviseren om een goed gesprek aan te gaan tussen werkgever en werknemer onder leiding van een MfN registermediator. Dit advies is niet vrijblijvend als hij daarbij mediation voorstelt. Een onafhankelijke mediator is neutraal en een professional die dit gesprek in goede banen weet te leiden en ook weet waar de (juridische ) oplossingen liggen.

Stap 2 De procedure start met een intakegesprek met beide partijen.

Partijen kunnen hun persoonlijke verhaal vertellen en dat blijft tussen de mediator en deze persoon. De mediator weet daardoor wat belangrijk is, wat er speelt vanuit het gezichtspunt van beide afzonderlijke partijen en kan zo  de mediation in goede banen leiden. Om naar een oplossing te werken die voor beiden goed zal zijn.

Stap 3 Het mediationgesprek

De rol van een arbeidsmediator is om de achterliggende belangen en zorgen boven tafel te krijgen en om de angel uit het conflict te halen.

Een arbeidsmediator zorgt er voor dat de communicatie weer op gang komt, problemen uit de weg worden geholpen, machtsverschillen verminderen en zo begrip ontstaat. Een mediator denkt in oplossingen. Allereerst gericht om het vertrouwen te herstellen. Het kan echter ook zo zijn dat als er te weinig vertrouwen meer is,  bij één van beiden of beide partijen, de beste oplossing is om dan uit elkaar te gaan. Wij spreken dan van exitmediation. De belangen worden uit onderhandeld, binnen de veilige omgeving van de arbeidsmediation in 5 stappen met als doel om tot een vaststellingsovereenkomst te komen, onder leiding van de arbeidsmediator.

Mediation is als een kaasstolp, in de veilige omgeving van de arbeidsmediation kunnen mensen zich uitspreken en onderhandelen over de voor hun gewenste oplossingen.

Alles wat wordt gezegd en besproken blijft binnen de mediation en mag niet worden gebruikt buiten de mediation om. Ook niet na afloop.

In een mediation lopen de emoties soms hoog op en kan het helpen als een vertrouwd iemand, bijvoorbeeld een partner, vriend of familie met je meegaat.

Als blijkt dat oplossingen richting exitmediation gaan zal altijd een juridisch adviseur worden betrokken in de onderhandelingen. Ook daarvoor geldt dat alle informatie en uitkomsten- zo lang het niet tot een vaststellingsovereenkomst (VSO) komt- niet verder in de dossiervorming of eventuele juridische vervolgprocedures gebruikt kunnen worden.

Mediation is altijd efficiënter, houdt rekening met alle belangen, ook de niet juridische,  is goedkoper en sneller inzetbaar in de praktijk. Beter dan tijdrovende procedures of situaties eindeloos door laten modderen.

De mediator ziet toe op de redelijkheid, de wederzijdse juridische belangen, de gewenste oplossingen en is neutraal.

Stap 4 Afspraken vastleggen

Na één of soms maximaal drie gesprekken, worden de uitkomsten van de mediation vastgelegd in afspraken. Zijn de afspraken goed uitgewerkt en helder voor beiden partijen, praktisch en in redelijkheid tot stand gekomen? De mediator toetst deze afspraken en draagt zorg dat de deze juist (juridisch en volledig) schriftelijk zijn vastgelegd en ondertekend.

Stap 5 Einde van de mediation

Als alle afspraken zijn ondertekend eindigt daarmee de mediation. Het is handig om met elkaar af te spreken hoe samen met collega’s, leidinggevenden, instanties en alle andere betrokkenen wordt gecommuniceerd over de uitkomsten die in de mediation tot stand zijn gekomen.

Ook als een uitkomst een einde dienstverband is, is het goed om daar aandacht aan te besteden in de communicatie naar anderen.

Het is belangrijk om goed afscheid te nemen van elkaar, zodat iemand ook weer verder kan en zonder bitterheid terugziet. Uit respect voor de arbeidsrelatie van de werknemer die zich voor de organisatie of het bedrijf altijd heeft ingezet. Als beide partijen elkaar een hand kunnen geven met het idee dat zij het samen goed hebben opgelost.

Arbeidsmediation is altijd een vrijwillige keuze. Een oplossing kan al worden bereikt na één of twee gesprekken.

Voor meer informatie en inzicht in de procedure, planning en kosten kunt u contact opnemen met ons. Wij zijn gecertificeerde MfN registermediators, arbeidsrechtelijk deskundig en aangesloten bij de VAN.

vereniging arbeidsmediators Nederland