Loopbaancoaching in 5 stappen

Coaching betekent (h)erkennen van de kwaliteiten van mensen. Versterken van mogelijkheden en kansen in ieders persoonlijke ontwikkeling. Werknemers, werkzoekenden en of eigen ondernemers hebben er baat bij om eens in de zoveel tijd hierbij stil te staan om weer verdere stappen te gaan zetten. Welke dat concreet zijn, lees je in loopbaancoaching in 5 stappen.

Ook voor werkgevers is het raadzaam, zodat zij effectieve en gemotiveerde medewerkers hebben, die goed in hun vel zitten -of zo niet- andere wegen inslaan en hen daarbij helpen. Kortom, er zijn belangrijke redenen om te investeren in loopbaancoaching.

Stilstand betekent achteruitgang’

De overheid stimuleert de komende jaren fors in persoonlijke subsidies aan mensen die anders willen of meer verdieping wensen in hun loopbaan. Ook zijn er subsidies voor bedrijven en organisaties beschikbaar om  arbeidsmobiliteit en arbeidstevredenheid voor werknemers te stimuleren.

Wij moeten steeds langer aan het werk en veel vacatures blijven onvervuld. Aan de ene kant bestaat er behoefte aan betrokken en loyale nieuwe medewerkers en aan de ander kant- idem-voor werknemers die al wat jaren aan werkervaring achter de rug hebben, om deze blijvend positief te stimuleren. Deze noodzaak wordt gelukkig steeds meer gezien. Wij vinden dat gunstige ontwikkelingen, want dat maakt coaching toegankelijk voor iedereen, jong en oud en op elk niveau laagdrempelig!

Zo is er zelfs een gratis loopbaantraject Nederland Leert Door dat ook weer in 2021 beschikbaar komt. Als je daar interesse in hebt, neem dan contact op voor een gratis adviesgesprek. De eisen om in aanmerking te komen zijn ruim opgesteld. Ook zijn er vaak budgetten beschikbaar vanuit het werk en/of fiscaal aftrekbaar.

Wij adviseren graag over een kort dan wel langlopend coaching traject met onze coaches. Zij beschikken over jarenlange ervaring en ook in de mogelijkheden om een vergoeding daarvoor te regelen, denken wij mee.

‘’Mijn werk is mijn hobby, maar als je werk je hobby is, heb je geen hobby’s meer’’.

Wanneer wordt coaching ingezet? Dat begint allereerst met belangrijke levensvragen; wat wil ik met mijn carrière, hoe ervaar ik meer veerkracht, voldoening en vertrouwen, hoe balanceer ik tussen werk en prive. Welke doelen stel ik mijzelf en in relatie met het verwachtingsmanagement van anderen? Meer inzicht willen in jouw gedrag, eigen (kern)kwaliteiten en daarmee belemmeringen en strubbelingen met anderen, weten te herkennen, inzichten helpen en daarna gedrag weten te tackelen in de toekomst.

Dat maakt, dat je eigenlijk iedereen een coach gunt om meer positieve emoties en balans te ervaren in het leven.

coaching maakt mooi

”Leven bestaat niet alleen uit werken, maar werk maakt daar wel een belangrijk onderdeel van uit”.

Hoe werken wij in coaching?

Aan de hand van een 5 stappenplan maken wij dat inzichtelijk.

Stap 1
Er moet sprake zijn van een ”klik” tussen de coach en jou. Dat wordt ook wel genoemd een Klikgesprek. Daarom is het eerste gesprek altijd vrijblijvend om te kijken of deze persoon bij je past en aan jouw verwachtingen voldoet.

Stap 2
Analyse van de persoonlijke hulpvragen eerst helder krijgen en samen bespreken van concrete doelen en wensen.
In kaart brengen van competenties, werkervaringen aan de hand van de arbeidsscan, een instrument dat uitgaat van wat wil ik en wat kan ik en wat is mogelijk. Dat geeft een veel breder kader dan het doornemen van de doorsnee CV. Als coach luister en vraag je door zodat een rode lijn zichtbaar wordt van iemands sterke punten en daarmee ook iemands valkuilen.

Stap 3
Samen een plan van aanpak maken, praktisch en resultaat gericht.  Verder onderzoek en acties uitzetten naar geschikte mogelijkheden en kansen om veder te groeien en misschien daarin te veranderen.

‘’Coaching is een samenwerking tussen jou en de coach: voor jouw ontwikkeling op maat’’

Hoe effectief coaching kan zijn, dat ligt aan de wil om zelf te veranderen en de inzet van de coach om jou daarin positief te stimuleren, zonder druk van bovenaf. Uiteindelijk willen wij beiden dat de resultaten voor jou worden gehaald en beantwoorden aan de doelen die jij je hebt gesteld.

Stap 4
Wij stellen samen een plan van aanpak op, met concrete aandachtspunten en stappen die je gaat maken. Wij maken een SMART plan en gebruiken daarbij tools om meer inzicht te krijgen en zetten concrete acties uit zodat het niet alleen bij praten blijft. Gedurende het traject evalueren wij dat samen en sturen bij als dat nodig is.

Stap 5
Coaching geeft meer inzicht in eigen kunnen en eigen belemmeringen om daar te komen waar je graag wilt zijn. Het geeft diepgaande persoonlijke inzichten wat belangrijk is in het leven voor jou. Wie jij bent en welke waarden jij als mens hebt en welke behoeften. Coaching is geen therapie, want is veel praktischer van opzet en gekoppeld aan werk. Het geeft wel levensvervullende persoonlijke inzichten waar je mee verder kunt en in die zin meer levensgeluk.

Het traject Nederland Leert door wordt in 2021 gratis aangeboden en geeft een eerste goede indicatie aan de hand van twee  persoonlijke coaching gesprekken en met hulp van de geaccrediteerde arbeidsscan zodat een goed coach-ontwikkelplan op maat voor jou voor de toekomst als resultaat uit de bus komt. Een loopbaancoaching in 5 stappen in het klein.

Wil jij weten of loopbaan coaching iets is voor jou is of voor jouw werknemers? Of en hoe je een vergoeding/ subsidie kunt ontvangen voor jou of jouw werknemers? Neem contact op met Caroline Brons van Brons & Associates mediation en coaching voor een vrijblijvend adviesgesprek (06-29608927).