Meedenken

Wij als bemiddelaar in mediation bij erfrecht, denken mee, praten met iedereen en geven juridisch, fiscaal en financieel advies. Om samen tot oplossingen te komen, waarin iedereen zich kan vinden. Ook op de langere termijn, met het oog op (toekomstige) familierelaties en de kinderen.

Mediation bij erfrecht

Soms is een testament opgesteld, soms ook niet en is het bij wet geregeld, wie de erfgenamen zijn. Daarmee is niet altijd alles meteen ook goed geregeld voor iedereen. Mediation bij erfrecht, kan een oplossing zijn om rekening te houden met elkaar en elkaars persoonlijke belangen. In een familie spelen vaak complexe relaties een grote rol. Juist in een moeilijke en emotionele periode komen deze naar boven, terwijl zakelijke beslissingen genomen moeten worden.

Brons & Associates mediation en coaching biedt deskundige begeleiding via mediation in de regio Utrecht en Amsterdam.

Mediation voorbeeld uit de praktijk

Wij hebben bijvoorbeeld vorig jaar bemiddeld in een co-mediation, o.a. met onze deskundige jurist op het snijvlak van ondernemingsrecht en erfrecht. Het ging om een familie met familiebeheer in een stichting ondergebracht. De ouders reeds op leeftijd en drie volwassen kinderen en hun gezin.

In de familie was van oudsher altijd familievermogen van generatie op generatie overgegaan. In onder andere in onroerend goed, deels in een stichting ondergebracht. De vader was dat jaar overleden en de moeder had de oudste broer aangesteld, tevens altijd werkzaam in de stichting naast vader, om het beheer van de familiefinanciën verder te regelen en de erfenis van vader af te wikkelen. Eén van de kinderen, een broer was verwikkeld in een slepende echtscheiding en de ouders hadden regelmatig financieel ingesprongen met diverse leningen en schenkingen, ook aan de inmiddels ex schoondochter en de kinderen. Deels werd dit door de anderen gezien als zijnde een vooruitgeschoven deel van de erfenis, waar de zoon en zijn kinderen nu geen recht meer op zouden hebben. De dochter, zonder kinderen, had zich vaak gekweten van allerlei zorgtaken voor haar ouders en voelde zich achtergesteld ten opzichte van haar broers en schoonzus.

Dit verdeelde de familie, maar zij wilden er wel samen uit komen, zonder jarenlange procedures en met respect voor elkaar en vooral voor hun moeder. Allen maakten zich zorgen, over de situatie die zou ontstaan, als ook moeder zou komen te overlijden. Moeder zelf wist zich ook geen raad met de situatie en had altijd de financiën overgelaten aan haar man en nu aan haar oudste zoon. De anderen vonden dat hij daardoor een te groot stempel drukte op de besluitvorming.

Op advies van hun belastingadviseur, waren zij bij ons, Brons& Associates uitgekomen.

Zo hielpen wij deze familie

Voor dit doeleinde hebben wij in de mediation bij erfrecht, verschillende juridische en fiscale analyses uitgewerkt en ook aparte en vertrouwelijke voorgesprekken gehad met moeder, de twee zoons en de dochter. Het uiteindelijk resultaat was het opstellen van een familiestatuut, waarin bij leven van moeder nu al oplossingen zijn gemaakt in het geval van overlijden in de stichting.
Mediation bij erfrecht maakte dat deze afspraken in evenwicht met ieders persoonlijke situatie fiscaal waren uitgewerkt. Soms best een puzzel, en niet altijd van tevoren inzichtelijk bij een verdeling van een erfenis hoe dit uitwerkt in ieders belangen. Op deze wijze werd alles bij akte door de notaris vastgelegd hoe de verevening van de nalatenschap en verdeling van het vermogen nu en bij overlijden van moeder plaats zou vinden. Iedereen was meegenomen in de besluitvorming, ook moeder. Dat maakte dat binnen de familie- hier in ieder geval- geen ruzie meer over werd gemaakt.

Meer weten?

Neem contact met ons op als u meer wilt weten. Wij helpen u ook graag verder.

Dit artikel is ook gepubliceerd op Erfwijzer.nl, waar wij bij zijn aangesloten.

Mediation met respect bij erfrecht – De Nationale Adviesbalie (erfwijzer.nl)