Wanneer kies je voor een (externe) vertrouwenspersoon?

De taak van een vertrouwenspersoon is het opvangen, adviseren en begeleiden van medewerkers die te maken hebben met ongewenste omgangsvormen binnen een organisatie of integriteitschendingen ervaren. Deze gesprekken zijn altijd vertrouwelijk. Voorbeelden van meldingen zijn pestgedrag, agressie, intimidatie, discriminatie, maar ook problemen thuis of klokkenluiders-meldingen binnen een organisatie.

De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en kijkt samen met de werknemer naar een informele en passende oplossing voor de situatie. Hij of zij staat naast de werknemer.

In de vertrouwelijkheid is ruimte om gehoord te worden, het verhaal kwijt te kunnen en informele oplossingen voor te dragen.

Wanneer kies je voor een (externe) vertrouwenspersoon?

  • Het is een manier om aan de Arbowet verplichtingen te voldoen om een LVV gecertificeerd vertrouwenspersoon in te kunnen schakelen, als iemand dat wenst.
  • De vertrouwenspersoon kan in het algemeen de directie of bestuur informeren over omgangsvormen en adviezen geven (signaleerfunctie), ter voorkoming van andere situaties.
  • De organisatie laat zien dat zij integriteit en goede omgangsvormen op de werkvloer serieus neemt.
  • In een bredere dienstverlening aanbieden van een vertrouwenspersoon, door de organisatie, dus bijvoorbeeld ook aan klanten, afnemers, relaties, leidt in een korte periode tot hogere klanttevredenheid en vermindert klachtenprocedures.

 

 

Peter Clark ”Relaties met en tussen mensen staat centraal. Dit bij het oplossen van geschillen, het optimaliseren van communicatie en het aankaarten van ongewenst gedrag.

Hierbij ga ik uit van de mogelijkheden en van de kracht van mensen”.

mediator en voorzitter van de werkgroep externe vertrouwenspersonen van de Landelijke Vereniging Van Vertrouwenspersonen.

De externe vertrouwenspersonen van BRONS & Associates, zijn LVV gecertificeerd en beschikken over jarenlange ervaring, als coach, mediator en externe vertrouwenspersoon.

Zij zijn landelijk inzetbaar, op korte termijn beschikbaar online en fysiek, zodat mensen hun verhaal vertrouwelijk kunnen vertellen, steun krijgen en samen met de vertrouwenspersoon gezocht kan worden naar passende oplossingen.

Dragen bij aan een structurele veilige werkomgeving binnen de organisatie en geven daarin ook (ongevraagd) advies aan de leidinggevenden.