Alhoewel zakelijke mediation een hoog slagingspercentage heeft wordt het nog niet zo vaak ingezet in Nederland in vergelijking met andere Europese landen.

Mediation bij zakelijke conflicten
Zakelijke mediation is inzetbaar, niet alleen als er conflicten zijn, maar ook om samenwerkingsrelaties goed af te hechten, voordat er grote problemen ontstaan.

Een sluimerend conflict kan voor veel spanning, negatieve energie en een verstoorde werksfeer zorgen. Partijen zijn vaak zodanig intens betrokken, dat er geen sprake meer is of kan zijn van een neutrale en objectieve blik. Dan is het raadzaam om een deskundige van buitenaf in te schakelen voor een goed gesprek, onderhandelingen en neutrale analyse en om de belangen met elkaar af te wegen.

Brons & Associates mediation en coaching biedt deskundige begeleiding via zakelijke mediation.

Samen brengen we de verschillende zorgen en alle zakelijke belangen in kaart, om tot een rechtvaardig resultaat te komen. Zo ontstaat er duidelijkheid en een toekomstbeeld waar alle betrokkenen mee verder kunnen.

Het slagingspercentage bij zakelijke mediation is groot. Ruim 75% wordt succesvol afgesloten.

Welke voordelen heeft zakelijke mediation?
Belangrijke voorwaarde voor zakelijke Mediation is dat beide partijen zich willen inspannen om er uit te komen en bereid zijn om naar elkaar te luisteren en oog hebben voor elkaars belangen.

Een voordeel van Zakelijke Mediation is dat er ruime is om creatief naar oplossingen te zoeken. Dat wil zeggen, niet zoals bij een juridisch conflict meteen een standpunten-strijd  zal gaan worden.

Wanneer kan zakelijke mediation worden ingezet?

 • Bij bedrijfsovername en fusies
 • Bij einde of start van samenwerkingsverbanden
 • Bij vastgelopen organisatiestructuren
 • Conflict bij zakelijke relaties
 • Mediationclausule in contracten
 • Bij vastgelopen structuren, taken en verantwoordelijkheden in complexe organisaties

Mediation wordt als middel ingezet bij geschillen waarbij de relatie belangrijk is om deze te behouden of om deze goed en in evenwicht met elkaar af te hechten.

Belangrijke voorwaarde voor zakelijke mediation is dat alle betrokkenen zich willen inspannen om er samen uit te komen en bereid zijn om naar elkaar te luisteren.

Een mediator helpt onderhandelingen weer vlot te trekken zodat partijen niet in hun eigen gelijk blijven steken. Daarmee heeft Zakelijk mediation een groter slagingspercentage in een resultaat die door voor alle partijen als goed wordt ervaren.

 • Een oplossing is niet altijd alleen een juridische.
 • De mediator is ervoor getraind om belangen en zorgen op tafel te krijgen, zodat begrip en ruimte komt voor gezamenlijke oplossingen.
 • Onbekendheid met mediaton maakt mediation vaak onbemind
 • Snelheid en behoud of verbetering van de relatie.
 • Grondige onafhankelijke analyse, juridisch, fiscaal en financieel
 • Kostenbeperking.
 • Een geschil heeft een grote impact op een bedrijf of organisatie.
 • Vaak is het ook een samenhangend geheel van andere kwesties die spelen, bij Brons & Associates mediation en coaching kijken wij breed naar wat er speelt.
Welke rol heeft de mediator in zakelijke mediation?

Begeleiden van vastgelopen onderhandelingen, zodat alle belangen en zorgen op tafel komen en aandacht komt voor redelijke oplossingen. Bovenal zorgt een mediator zorgt dat alle informatie en advies bij beiden aanwezig is en in evenwicht. Vaak in nauwe samenwerking en juiste afstemming met alle overige betrokkenen in de zakelijke mediation zoals deskundigen, adviseurs en de bedrijfsjurist.