Herberekening €250,- om alles voor uw beiden uit te rekenen, rekening houdende met uw afspraken uit het verleden.

Partneralimentatie 2020
Vanaf  2020 is de partneralimentatie anders geworden: want de (standaard) duur is van  5 jaar in plaats van 12 jaar en er zijn andere wijzigingen. Ook wordt de belastingaftrek minder voor de hogere inkomens, waardoor als iemand substantieel minder netto inkomen heeft een beroep op aanpassing van de alimentatie wettelijk afdwingbaar is.

Wanneer gaat het in?
Vanaf het moment dat een verzoek tot echtscheiding wordt ingediend- na 1 januari 2020 geldt het nieuwe partneralimentatie-regiem. Dus niet vanaf het moment dat een echtscheiding is uitgesproken door de rechtbank in 2020.

Hoe lang worden de termijnen?
De belangrijkste wijziging is de maximale wettelijke termijn, deze wordt verlaagd van maximaal 12 jaar naar de helft van de duur van het huwelijk tot maximaal 5 jaar.

Daarop zijn een aantal uitzonderingen in partneralimentatie 2020:

Welke uitzonderingen gelden op de standaardregel van 5 jaar?

 • Als sprake is van schrijnende gevallen, dan kan deze termijn langer worden afgesproken en nog steeds 12 jaar- termijn gelden, bijvoorbeeld in het geval van arbeidsomstandigheden en ziekte bij degene die de alimentatie ontvangt.
 • Het jongste kind is jonger dan 12 jaar, de alimentatiegerechtigde die voor de kinderen zorgt, heeft minimaal recht op partneralimentatie tot het jongste kind 12 jaar is geworden.
 • Het huwelijk heeft langer dan 15 jaar geduurd EN de alimentatiegerechtigde is 10 jaar verwijdert van zijn/haar AOW leeftijd. Dan loopt de alimentatieplicht doorlopen TOT de AOW leeftijd.
 • 50-plussers, het huwelijk heeft langer dan 15 jaar geduurd en degene die recht heeft op alimentatie is ouder dan 50 jaar. Daarvoor wordt niet 5 jaar, maar 10 jaar de wettelijke termijn.

 

Wanneer wijzigt partneralimentatie door verminderde belastingaftrek in 2020?
Partneralimentatie 2020 in relatie met vermindering van belastingaftrek vanaf 2020 heeft invloed op de hoogte van de netto bedragen voor zowel de alimentatiebetaler als de alimentatie ontvanger.

Het kan dan belangrijk zijn om samen een herberekening te maken om te bepalen of de een niet teveel betaalt en/ of de ander te weinig ontvangt met de veranderende belastingtarieven? Hoe werkt dat straks door in zijn/haar netto inkomen?

De lagere en middeninkomens zullen weinig merken van deze veranderingen, maar de hogere inkomens wel.

Ook heeft dit invloed op andere belastingvoordelen, zoals toegekende toeslagen o.a. het kind gebonden budget, toegekende huurtoeslagen en kinderopvang toeslagen.

Het is daarom raadzaam alle voor- en nadelen voor de een en de ander tegen elkaar af te wegen in een actuele herberekening.

De belastingaftrek wordt verlaagd: 2020 van 51,95% wordt deze afgebouwd naar een aftrek van 37,05 in 2023. Hogere inkomens vanaf € 68.500, – bruto jaarinkomen hebben minder voordeel.

 • 2020 46%
 • 2021 44%
 • 2022 40%
 • 2023 37%

Hoe werkt herberekening van alimentatie?
Het aanpassen en opnieuw vaststellen van alimentatie kan via het landelijke bureau wLbio. Voor een indruk of een schatting van de veranderingen in uw geval.

Daarbij zijn de volgende gegevens van belang. Het actuele inkomen en het inkomen ten tijde van het huwelijk, de actuele woonlasten, een nieuwe partner, andere fiscale toeslagen of aftrekposten en de jaarlijkse indexering.

Hier is ook de verandering in belasting aftrek in partneralimentatie vanaf 2020 van grote invloed.

Ook om niet voor onverwachts verrassingen te komen te staan bij uw belastingaangifte. En u het teveel aan toeslagen achteraf terug moet betalen.

De jaarlijkse indexering voor partneralimentatie 2020 en kinderalimentatie circa 2% zijn.

Wanneer kan u partneralimentatie herzien?

 • U kunt altijd samen met uw ex om tafel gaan om andere afspraken te maken.
 • OF het hangt af van de gemaakte afspraken in het convenant over herziening. Wanneer wel/niet en in welke omstandigheden u daar beroep op kunt doen.
 • OF in het geval wanneer een Nihilbeding is afgesproken (er is in principe geen herziening mogelijk).
 • Dan kan herziening als sprake is van ingrijpende wijzigingen. Dat houdt dat de regeling kan worden herzien, indien sprake is van een zo ingrijpende wijziging van omstandigheden, dat de partij die de wijziging verzoekt naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid daar niet langer aan gehouden kan worden, zoals in art. 1:159 lid 3 BW is bepaald. In het geval dat één van de partijen kan aantonen, dat zijn inkomsten ten opzichte van het huidige inkomen van elkaar substantieel is verminderd kan iemand hier een beroep op doen. Waarbij wordt uitgesloten het starten van een eigen bedrijf en zijn/haar vermindering van inkomen door omstandigheden buiten zijn/haar toedoen is ontstaan.

Mediation is maatwerk voor mensen
Een mediator geeft advies en bemiddelt in het belang van beiden. Ook in relatie met de kinderalimentatie en fiscale toeslagen om een goede afweging OPNIEUW samen te maken.