Advocaat of mediator bij scheiden

Wanner kies je voor een advocaat of een mediator?  Scheiden zonder inschakelen van een advocaat met behulp van een mediation die samen een scheiding regelt is inmiddels de meest gangbare weg om uit elkaar te gaan. Het inzicht dat een scheiding al lang niet meer alleen een formele juridische kwestie is, maar een wirwar van financiële, juridische, fiscale- waar een mediator bij helpt in alle facetten die daarbij van belang zijn.

Mediators bij Brons & associates mediaton en coaching hebben jarenlange ervaring en kennis om een scheiding in goede banen te leiden, rekening houdende met de complexheid en alle emoties. Onze ervaring leert ook dat iedere scheiding weer anders is. Uiteindelijk is iedere scheiding een proces is waar jullie samen door heen gaan en kiezen voor eigen oplossingen.

Alleen op die manier, is onze overtuiging als mensen samen achter hun beslissingen staan en niet worden opgelegd, zijn afspraken werkbaar in de praktijk en voorkomt ‘’ vechtscheidingen’’. Een mediator is hiervoor opgeleid en beschikt over de juiste competenties om mensen bij elkaar te brengen. En mediator heeft kennis in familierecht, kennis van fiscaliteit, en financiën en allerbelangrijkste mensenkennis. Want mediation is maatwerk voor mensen. In het team van Brons werken wij nauw samen en brengt ieder zijn eigen expertise in om elkaar te versterken. Als je samen kinderen hebt en een vechtscheiding wilt voorkomen is het van belang om alle relevante aspecten te behandelen op een zorgvuldige manier. Zodat ook na de echtscheiding nog overlegd kan worden met elkaar.

Daarom kiezen steeds meer mensen voor mediation als zij gaan scheiden. Een scheidingsbemiddelaar of mediator neemt je als het ware aan de hand. Hij of zij wijst op alle zaken die van belang zijn. Ook helpt de mediator bij het maken van afspraken die in de toekomst helder zijn voor beide partijen. Hebben mensen dezelfde verwachtingen over de gemaakte juridische afspraken? Het komt helaas maar al te vaak voor dat na verloop van tijd gemaakte afspraken anders worden uitgelegd.

Een vechtscheiding voorkomen doe je dan ook via mediation. Hulp bij scheiden via een advocaat bij indienen van een verzoekschrift door een advocaat is echter nog steeds verplicht. Het is één ding om hulp bij scheiden te vragen aan een mediator. Alleen een advocaat mag een scheiding formeel indienen bij de rechter. Al onze MfN registermediators werken daarom nauw samen met een vaste advocaat die het verzoekschrift indient nadat alles netjes op papier is vastgelegd in het echtscheidingsconvenant samen met partijen met de mediator aan tafel.

De mediator zorgt er dus geheel zelfstandig voor dat partijen afspraken maken die juridisch en financieel juist zijn en dan kan de advocaat de formeel echtscheiding aanvragen. Als het nodig hebben de advocaat en de mediator onderling overleg over de achtergronden van de scheiding.

Ook zal een mediator tijdig advies inwinnen bij een specialist als dat nodig is, o.a. relatiebemiddeling, coaching bij ouders, financieel of fiscaal en juridische specialistisch advies bij de advocaat. De mediators bij Brons & associates werken als mediator samen met een advocaat en andere deskundigen in een hechte samenwerking bij complexe scheidingen.

Wanneer kies je voor een advocaat bij scheiding:

  • Als  werken aan een gezamenlijke oplossing niet (meer) mogelijk is;
  • Als de ander niet goed begrijpt waar het over gaat of wilt begrijpen;
  • Als je niet meer met elkaar redelijk kunt praten  en/of emoties te hoog zijn opgelopen en er toch knopen moeten worden doorgehakt;
  • Als ede ander niet wenst te scheiden.

Dan is het beste om via een advocaat je te laten bijstaan en een rechter te laten beslissen.

Voor een mediator kies je in alle overige gevallen en is vaak sneller, efficiënte en minder kostbaar.